Pokuty za nedodržování zákoníku práce se meziročně zvýšily

14. 3. 2014

V průběhu loňského roku vyměřil Státní úřad inspekce práce pokuty v celkové výši 57 milionů korun za porušování ustanovení zákoníku práce. Nejvyšší pokuta činila více než půl milionu korun.

Jak vyplývá ze statistiky inspekce práce, její inspektoři zjistili provinění ve dvou třetinách kontrolovaných organizací, což představuje meziroční nárůst o 9 procentních bodů. Inspektoráty kontrolují nejen správnost a úplnost pracovněprávní dokumentace, ale také bezpečnost a ochranu zdraví při práci a legálnost zaměstnávání. Mezi prohřešky postihované nejvyššími pokutami patří nedostatky v evidenci pracovní doby, nerovné zacházení, nevyplácení mezd, odstupného, stravného či příplatků za práci přesčas a v noci. Postižené firmy se často brání, že se jedná o pouhé formální nedostatky.

Aby se Vaše organizace vyvarovala podobných nepříjemností, připravilo nakladatelství Forum pravidelně aktualizovanou publikaci Metodický poradce pracovního práva. Její odborný výklad Vás spolehlivě provede všemi požadavky a nástrahami zákoníku práce a související legislativy.