Poslanci odsouhlasili řetězení pracovních smluv na dobu určitou

5. 4. 2013

Dolní komora parlamentu schválila ve třetím čtení návrh novely zákoníku práce, která opět umožní řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. Nyní legislativní změna putuje na schválení do Senátu.

Poslední velká novela zákoníku práce platná od 1. 1. 2012 omezila ve svém § 39 možnost opakování smluv na dobu určitou jen třikrát až na 3 roky, prodloužila tzv. mazací období z 6 měsíců na 3 roky a navíc zrušila výjimky umožňující sjednat opakovaně pracovní poměr na dobu určitou víckrát či na jinou dobu v případě vážných provozních důvodů nebo povahy práce.

Mnohým zaměstnavatelům tak omezila flexibilitu v personální oblasti, což namnoze řešily zvýšením počtu agenturních zaměstnanců na úkor kmenových. Svazu průmyslu a dopravy ČR proto aktuální změnu přivítal: „Firmy se od roku 2008 potýkají s poklesem zakázek a se značnou nejistotou. Jestliže dříve jsme měli jasný výhled na půl roku a u investičních celků i na dvanáct měsíců, nyní je to mnohem kratší lhůta, v některých odvětvích v řádech několika týdnů,” komentoval dosavadní stav Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Praktické dopady všech legislativních změn v oblasti pracovního práva zaznamenává a přináší publikace Zákoník práce: Metodický poradce pracovního práva. Díky expertnímu výkladu doplněnému o názorné postupy upozornění na nejčastější chyby tak získáte neocenitelného každodenního pomocníka.