Postavení člena statutárního orgánu nese značná rizika

24. 1. 2014

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích od 1. 1. 2014 výrazně změnily pojetí odpovědnosti členů statutárních a kontrolních orgánů oproti dřívější právní úpravě. Situace je o to komplikovanější, že dosavadní soudní judikatura je v nových podmínkách aplikovatelná jen omezeně.

Nově mají například i bývalí členové orgánu obchodní korporace za určitých podmínek povinnost vrátit plnění v případě úpadku. Dále dochází ke změnám v zákazu konkurence. Stěžejní rozdíly se týkají také kompetencí prokury.

Potřebujete-li získat přesný přehled o aktuálních povinnostech člena statutárního orgánu a zmapovat pečlivě celé pole jeho odpovědnosti, nenechte si rozhodně ujít seminář Změny v odpovědnosti statutárních zástupců od 1. 1. 2014, kterým Vás provede Mgr. Ivo Štorek, zkušený lektor se specializací na občanské a obchodní právo. Semináře se můžete zúčastnit v Praze v úterý 11. února 2014 nebo v Brně čtvrtek 20. února 2014. Bližší informace o pražském konání semináře najdete pod tímto odkazem zde. Na brněnský seminář se můžete přihlásit pod tímto odkazem zde.