Povinnost kontrolovat čísla účtů kvůli ručení za DPH byla podruhé odložena

4. 10. 2013

Až do konce roku 2013 nemusejí plátci DPH kontrolovat čísla účtů, na které svým dodavatelům hradí došlé faktury. Faktická účinnost institutu ručení za DPH v případě, že dojde k plnění na jiný účet, než který má poskytovatel uvedený v registru, byla totiž již podruhé odložena, a to na 1. leden 2014.

Podle mluvčí Generálního finančního ředitelství je hlavním důvodem odkladu započatý legislativní proces, který směřuje ke změně ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. Podle návrhu novely zákona by se ručení uplatnilo až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti v platném znění.

Odklad se ovšem netýká povinnosti plátců DPH sledovat, zdali se jejich obchodní partner neocitl na seznamu nespolehlivých plátců DPH, které platí od dubna 2013. První nespolehliví plátci byli na tento seznam připsáni v květnu na základě kritérií GFŘ, podle kterých musel nesplacený dluh na PDH dosáhnout v posledních 3 měsících alespoň 10 milionů korun. Za nespolehlivého plátce jsou také označeny společnosti podezřelé z podvodu a plátci, kteří nemají v pořádku daňové doklady.

Praktický postup a nástroje, jak minimalizovat riziko ručení, přináší pravidelně aktualizovaná publikace DPH: Aktuální výklady a komentáře. Mimoto v ní naleznete doporučené účetní postupy a upozornění pna časté chyby pro prakticky každou oblast DPH.