Povolení k trvalému pobytu jen se znalostí češtiny na úrovni A1

5. 2. 2016

Nové nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka upravuje podmínky pro získání povolení k trvalému pobytu. Spolu s novelou azylového zákona, která platí od 18. 12. 2015, představuje další zákonnou úpravu o pobytu cizinců na území České republiky.

Předpis č. 31/2016 Sb. udává rozsah znalostí českého jazyka, které musí cizinec nabýt, aby získal povolení k trvalému pobytu. Dále jsou v nařízení zmíněna pravidla pro organizaci jazykových zkoušek i to, jaké jiné, rovnocenné zkoušky je mohou nahradit. Pokud cizinec nedisponuje znalostí českého jazyka alespoň na úrovni A1, nemůže získat trvalý pobyt na území České republiky.

Novela azylového zákona, který začala platit na konci minulého roku, pak zase zpřísňuje podmínky pro získání azylu. Dobrou zprávou však pro cizince i tuzemské zaměstnavatele je, že se zároveň zkracuje z 12 na 6 měsíců doba, po kterou nemůže žadatel o azyl pracovat.

Akutní nedostatek pracovní síly, který je v řadě českých firem již kritický, tak mohou tuzemští zaměstnavatelé řešit právě zaměstnáváním cizinců. To s sebou však přináší mnoho povinností, v nichž je velmi složité se vyznat. Zúčastněte se proto konference Povinnosti a rizika při zaměstnávání cizinců v roce 2016, získejte informace a vyhněte se sankcím za nelegální zaměstnávání!