Pozor na aktuální změny občanského soudního řádu a exekučního řádu

4. 1. 2013

Právě před třemi dny, tedy 1. ledna 2013, vstoupila v účinnost novela zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a také novela zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Seznamte se s jejich obsahem.

V rámci občanského soudního řádu byl například nově zaveden institut tzv. předžalobní výzvy. Tu musí věřitel zaslat dlužníkovi minimálně sedm dní před tím, než podá žalobu, a to na dlužníkovu doručovací nebo věřiteli poslední známou adresu. Úspěšné doručení není třeba, nicméně věřitel musí mít důkaz o tom, že výzvu dlužníkovi zaslal. V případě, že věřitel povinnost nesplní, nebude mít nárok na přiznání náhrady nákladů řízení.

Novela exekučního řádu by měla mimo jiné zčásti odstranit „dvojkolejnost“ exekucí, kdy již nebude možné soudem vymáhat ta rozhodnutí, která lze realizovat prostřednictvím správní nebo daňové exekuce. V praxi se to týká například rozhodnutí krajů, obcí i dalších orgánů veřejné správy. Ty si dosud mohly vybrat, zda využijí soudního výkonu rozhodnutí, nebo půjdou cestou soudní exekuce. Po novele již soudní výkon rozhodnutí využívat nebudou. Buď si provedou exekuci samy, nebo pověří soudního (tedy „soukromého“) exekutora.

Exekuce prováděné soudem budou omezeny zejména na rozhodnutí, která se týkají nezletilých dětí, vykázání ze společného obydlí či vyklizení bytu s náhradou. Možnost volby mezi soudním výkonem rozhodnutí a exekucí zůstane například u pohledávek na výživném.

Také výčet dalších změn po zmíněných novelách si můžete přečíst v rubrice Monitor legislativních změn v aktuálním čísle časopisu Statutární zástupce firmy, který vás po celý rok provádí všemi důležitými novinkami s dopady na firmy. Kromě fundovaných textů zahrnuje exkluzivní rozhovory s osobnostmi českého byznysu a zprávy z Hospodářské komory České republiky či Svazu průmyslu a dopravy ČR. Své roční předplatné si můžete objednat online již dnes!