Pracovní síla na home office: Polovina lidí nejezdí do práce

10. 4. 2020

Účinnost vládního omezení volného pohybu kvůli koronaviru jasně dokládají statistiky: domácnost neopouští během pracovního dne až 34 % lidí. Téměř polovina pak nepracuje vůbec.

Část zaměstnanců pracuje z domova, jiní si vzali ošetřovatelské volno, aby se po uzavření škol postarali o děti, jak ukazují data společnosti T-Mobile a ostravské technické univerzity. Z údajů dále vyplývá, že do zaměstnání nyní dojíždí jen polovina lidí oproti běžnému stavu, což se propadlo ze dne na den po vyhlášení karantény 15. března. Celková mobilita Čechů se nicméně omezuje pozvolna: Ačkoliv lidé nechodí do práce, jezdí na nákupy či do přírody. Vylidňují se centra měst a po uzavření hranic o třetinu klesl také počet zahraničních SIM karet na našem území.
Podle čísel Českého statistického úřadu ze září 2019 pracují v ČR na home office běžně jen 4 % lidí, což je v průměru o procento méně než v ostatních státech EU. Pro většinu lidí je momentální situace nová a ve většině případů často velmi psychicky náročná.
Zdroj: Novinky.cz