Právě nabyla účinnosti novela trestního zákona

5. 8. 2014

Dne 22. 7. 2014 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 141/2014 Sb., který novelizuje zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Novela nabyla účinnosti 1. srpna 2014. Mimo jiné zavádí do trestního zákona dva nové trestné činy, a to v §§ 193a a 193b, jež obsahují dvě nové skutkové podstaty trestných činů: účast na pornografickém představení a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. 

Dále se v § 192 trestního zákona rozšiřuje stávající skutková podstata trestného činu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, přičemž nově se daného trestného činu dopustí i ten, kdo prostřednictvím informační nebo komunikační technologie získá přístup k dětské pornografii.

Všechny zmíněné činy budou trestné i pro právnické osoby. Novela nově zařazuje mezi trestné činy právnických osob lichvu.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně pokračuje třetím ročníkem.