Přehled změn v oblasti DPH od 1. 1. 2014

3. 1. 2014

Jako už tradičně každý rok schválili zákonodárci daňové změny pro rok 2014 až na poslední chvíli. Vzhledem k tomu, že nebylo dlouho jasné, zda budou zákonná opatření od 1. ledna 2014 skutečně účinná, se dosud řada organizací nestihla s novinkami důkladně seznámit.

Nově obsazená Poslanecká sněmovna však již všechna zákonná opatření schválila a potvrdila jejich účinnost, a tudíž nezbývá než se jimi začít řídit. Změn oproti loňskému roku je skutečně hodně a týkají se mnoha různých oblastí, proto je velmi těžké se v nich zorientovat. Především je třeba počítat se zcela novou terminologií, která odráží nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích v běžné účetní praxi. Významná rizika se týkají několikrát odloženého ručení za nezaplacenou daň a institutu nespolehlivého plátce.

Ideálním způsobem, jak se ve všech změnách rychle a důkladně zorientovat, je účast na celodenním semináři Změny zákona o DPH pod vlivem rekodifikace od 1. 1. 2014, kde máte příležitost dotazovat se na nejasnosti přímo při rozboru jednotlivých problémů. Seminář budeme pořádat v Brně ve čtvrtek 16. ledna 2014 a v Praze ve středu 22. ledna 2014 pod vedením zkušené lektorky paní ing. Olgy Hochmannové.