Prezident ČR podepsal novelu zákona o obchodních korporacích

14. 2. 2020

Zákon o obchodních korporacích čeká největší revize od jeho přijetí v roce 2012. Podpisem prezidenta ČR rozsáhlá novela dokončila svou legislativní cestu a účinnosti by tak novela měla nabýt 1. ledna 2021. Jaké jsou konkrétní změny, které přináší?

Změny přispějí ke zjednodušení právní úpravy, větší přehlednosti, srozumitelnosti a aplikační jednoduchosti. Úpravu čeká fungování volených orgánů obchodních korporací. Problémy s řetězením právnických osob ve volených orgánech by mělo vyřešit povinné jmenování fyzické osoby, která bude právnickou osobu zastupovat.

V novele se objevuje také odstavec, který zakazuje poskytnutí bezúplatného plnění společníkovi nebo osobě jemu blízké ze strany obchodní korporace. Cílem je zabránit obcházení pravidel pro výplatu podílu na zisku. Usnadnění čeká zakladatele obchodních korporací. Splacení jejich peněžitého vkladu bude možné udělat i jinak než přes speciální bankovní účet, jak tomu bylo doposud. Tuto výjimku budou mít společnosti se základním kapitálem do 20 000 Kč.

V  neposlední řadě novela slibuje zjednodušení vypouštění některých údajů ze společenské smlouvy. Již nebude nutný souhlas valné hromady a notářský zápis, ale postačí pouze rozhodnutí jednatele firmy.

Chcete mít jasno ve všech novinkách a záludných ustanoveních, pak si určitě nenechte ujít konferenci Strasti a pasti statutára v roce 2020, na které se zaměříme mimo další legislativní novinky i na klíčové změny novely ZOK!