Prezident podepsal doprovodný zákon k novému občanskému zákoníku

27. 9. 2013

Dne 17. září 2013 podepsal prezident České republiky tzv. doprovodný zákon k novému občanskému zákoníku. Tento terminologicky zpřesňuje a upravuje cca 70 právních předpisů v souvislosti s přijetím převratné soukromoprávní legislativy.

Ve veškerých předpisech navazujících na občanský zákoník, resp. NOZ, ovšem k terminologickým změnám nedochází. V případě potřeby bude využíváno přechodné ustanovení NOZ, konkrétně § 3029 odst. 1, podle něhož „dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto zákonem (tj. NOZ) zrušují, vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení tohoto zákona“.

Jako příklady norem, které doprovodný zákon mění, lze uvést zákon o živnostenském podnikání, zákon o pojišťovnictví, zákoník práce, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o oceňování majetku, zákon o právu autorském, zákon o regulaci reklamy, zákon o pobytu cizinců na území České republiky, exekuční řád či notářský řád.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který brzy úspěšně završí již druhý ročník.