Přihlaste se do programu Nová zelená úsporám již v dubnu

7. 3. 2014

Příjem žádostí začne 1. dubna 2014  a ukončen bude buď vyčerpáním alokace, nebo nejpozději ve 12 hodin dne 31. října 2014. Celková částka, která se mezi žadatele rozdělí, činí 1,9 miliardy korun.

První výzva se zaměřuje na tři typy opatření – na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie.

Chcete-li zjistit, jaké jsou možnosti získat finanční prostředky z programu Nová zelená úsporám, přijďte na náš seminář Energetický audit a průkaz budovy. Kromě informací o aktuálních dotačních programech se dozvíte i o očekávaném vývoji požadavků na energetickou náročnost budov dle nároků stanovených novou Evropskou směrnicí o energetické náročnosti a také o platných normách vztahujících se k tepelně technickým vlastnostem budov.

Seminář povedou Ing. David Borovský a Ing. Daniel Bubenko, odborníci v oblasti energetické náročnosti budov. Zúčastnit se ho můžete ve středu 26. března 2014 v Praze. Bližší informace o semináři najdete pod tímto odkazem zde.