Přírodní kalamita jako důvod pro volno bez náhrady mzdy

5. 12. 2014

Pokud jste se kvůli námraze a sněhu dostali do práce se zpožděním, či dokonce vůbec, je tato překážka důvodem pro vybrání volna. I ten nejzatvrzelejší zaměstnavatel musí v tomto případě uznat, že vina není na vaší straně.

Zaměstnavatel vám tedy poskytne volno, ovšem náhradu mzdy nebo platu nečekejte. Volno je také poskytováno jen na dobu nezbytně nutnou. Na delším trvání pracovního volna se s ním však můžete domluvit. Stejně jako na napracování zmeškaného dne.

Jako zaměstnanec byste si však měli vyžádat od dopravce písemné potvrzení o omezení nebo zastavení dopravy, případně odkázat na veřejnou informaci o kalamitní situaci.

Chcete-li se zorientovat v pracovněprávních předpisech a zjistit, jaké novinky přinese rok 2015 v této oblasti, zúčastněte se semináře Změny v pracovním právu od 1. 1. 2015, který se uskuteční dne 20. ledna 2015 v Praze a 23. ledna 2015 v Brně a povede ho lektorka s mnoha zkušenostmi z praxe JUDr. Marilla Kokešová.