Provoz nemovitostí souvisí s mnoha legislativními povinnostmi a české společnosti se v nich ztrácejí

9. 3. 2018

V posledních letech české společnosti významně investují do rekonstrukcí nemovitostí, vybavení pracovišť moderními zařízeními a přístroji včetně celkového technického a provozního zařízení.

Společnosti ovšem často nejsou schopny řádně kontrolovat plnění legislativních povinností v oblasti provozu nemovitostí a technického a provozního zařízení. Nejčastěji jim tak hrozí udělení pokut za propadlé revizekontroly od kontrolních orgánů, které se mohou vyšplhat až do několika statisíců až milionů Kč.

Zároveň společnostem mohou vzniknout nečekané výdaje a investice při neplánovaní životního cyklu budovy a za nedodržení zákonných povinností při škodní události jim nemusí být vyplacena pojistná plnění. Nejen zaměstnavatelé, ale i jednatelé či členové představenstva zaměstnavatele, vrcholový management i vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení mohou pocítit závažné důsledky při porušení povinností v oblasti správy nemovitosti, provozního, technickéhozdravotního zabezpečení budov.

Rádi byste měli přehled ve všech legislativních povinnostech, které se váží ke správě a provozu budov a vyhnuli se tak všem hrozbám? Zúčastněte se celostátní konference Klíčové změny ve správě budovy 2018, kde se seznámíte se všemi novinkami i stávajícími povinnostmi.