Provozovatelé nákupních center v ČR nejsou připraveni na rizika požárů

27. 4. 2018

V obchodních domech a nákupních centrech se hasiči každoročně setkávají s nedodržováním předpisů o požární ochraně. V loňském roce pouze cca 23 % zkontrolovaných subjektů bylo bez závad.

Provozovatelé objektů jsou ve většině případů nedostatečně informováni o svých povinnostech v oblasti požární ochrany. Mezi nejčastější nedostatky patří nefunkčnost požárně bezpečnostních zařízení, neoznačení čísla tísňového volání, neexistence požárního evakuačního plánu, neoznačení nouzových východů či neprůchodnost únikových cest a komunikačních prostor. Poslední dva prohřešky jsou však nejvíce rizikové a v minulosti již několikrát způsobily ztráty na životech.

Přes vysoké riziko mnozí provozovatelé své povinnosti v oblasti požární ochrany značně zanedbávají. Hasiči proto každý rok provádí v nákupních centrech požární kontroly, ovšem po čase opět obchodníci umístí zboží do únikových cest a vyvěsí reklamy před označení únikových východů a nedbají tak na požární bezpečnost nakupujících.

Chcete mít přehled o veškerých povinnostech v oblasti požární ochrany? Pořiďte si multimediální publikaci Manuál provozovatele budovy, která na jednom místě shrnuje vše, co je ke správě a bezpečnému provozu budovy potřeba.