Ředitelé škol získávají při řešení šikany větší pravomoc

1. 9. 2017

MŠMT ČR aktualizovalo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních z roku 2013. Zkonkretizovalo a rozšířilo tím opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách. Od 1. 9. 2017 si úpravou školského zákona slibuje kvalitnější zajištění bezpečí jak žáků, tak i pedagogických pracovníků před fyzickými a psychickými útoky.

O žácích plnících povinnou školní docházku, kteří by se dopustili hrubého a opakovaného slovního či fyzického násilí na ostatních žácích nebo na učitelích, musí ředitel školy informovat Odbor sociálně-právní ochrany dětí, jenž je povinen případ řešit. Současně musí ředitel v obou případech nahlásit toto závažné porušení školského zákona zároveň státnímu zastupitelství, které bude postupovat v rámci svých kompetencí. Podle zjištění České školní inspekce z let 2014–2015 se na českých středních školách setkalo se slovní agresí vůči pedagogovi 36 procent škol, s fyzickou agresí dokonce téměř pět procent škol.

Nebojte se šikanu řešit a zúčastněte se akreditovaného praktického výcviku s předním českým etopedem dr. Michalem Kolářem, jenž na Metodickém pokynu k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních s MŠMT spolupracoval. Vzdělávací kurz Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany vás vybaví potřebnými krizovými scénáři i v oblasti řešení virtuálního násilí.