Rekordní export českých firem

3. 3. 2017

Podle údajů Českého statistického úřadu dosáhl export tuzemských firem v loňském roce rekordních 3,97 bilionu korun, což znamená meziroční nárůst o 2,3 procenta. Zvýšila se také závislost české ekonomiky na exportu do zemí Evropské unie, kam mířilo téměř 85 % procent veškerého tuzemského vývozu. Dovoz naopak klesl o 0,2 %.

Nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR zůstalo Německo, kde hodnota exportu dosáhla 1,29 bilionu korun, tedy 32 % z celkového vývozu. Oproti předchozímu roku to znamenalo tříprocentní nárůst. Výrazně více zboží se vyváželo také do Rakouska (o 6,4 procenta) a do Francie (o 3,9 procenta). Naopak vývoz do Ruska klesl o zhruba pět procent a o 4,2 % se snížila i hodnota zboží vyváženého na Slovensko. I tak ale export k našim sousedům dosáhl výše 333 miliard korun.

Rekordní export byl dosažen v tzv. přeshraničním pojetí zahraničního obchodu, které vypovídá o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda se uskuteční obchod mezi českými a zahraničními subjekty.

Vyvážíte i vy své zboží a technologie? Jste si jistí, že jsou dostatečně chráněny před zneužitím? Zúčastněte se praktického školení a zjistěte, jak efektivně zabezpečit své know-how doma i v zahraničí! Na semináři Jak účinně ochránit průmyslové vlastnictví získáte návody pro praxi, ať už jde o získání patentu, užitného vzoru či registraci ochranné známky.