Rekordní rozpočet pro školství schválen vládou

6. 10. 2017

Vláda na konci září schválila rozpočet MŠMT ČR pro rok 2018. Pro školství se podařilo získat historicky nejvyšší rozpočet – 168,6 miliardy Kč, což je o 20 miliard více, než byl rozpočet pro letošní rok. S financemi z Evropské unie je rozpočet MŠMT pro rok 2018 ještě vyšší. Vysoké školy získají navýšení o 3 miliardy Kč. Pro pedagogické pracovníky přinese nový rozpočet zvýšení tarifní části platu o 15 %, pro nepedagogické o 10 %, a to už od listopadu 2017.  

Vláda letos také prosadila změnu systému financování regionálního školství novelou školského zákona. Školy dostanou peníze podle skutečného rozsahu poskytovaného vzdělávání a ne podle počtu žáků. Letos byla také přijata novela vysokoškolského zákona, která umožnila změnu systému akreditací a vznik Národního akreditačního úřadu. Rovněž byla prosazena novela zákona o podpoře sportu, která přináší transparentnější financování sportovních organizací, sportovců a sportovních zařízení.

Nově sestavená vláda by se v příštím volebním období měla zaměřit na další zvyšování platů pedagogických pracovníků. Cílem je, aby dosáhnout průměrný plat učitele v roce 2020 dosáhl na 130 % průměrné mzdy v České republice. Prioritou zůstává podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků s využitím prvků kariérního řádu a diverzifikace vysokého školství a stabilizace rozpočtu vysokých škol. Ministerstvo by mělo připravit nový strategický materiál pro období od roku 2020 a efektivně čerpat evropské prostředky.

Zajímají vás další aktuality ze světa školství? Ty z oblasti předškolního vzdělávání pro vás každý měsíc zajišťuje magazín Poradce ředitelky mateřské školy!