Řetězení smluv na dobu určitou znovu ve hře

11. 1. 2013

Vláda na svém zasedání druhý lednový týden posvětila senátní návrh, který znovu zavádí možnost sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou bez omezení počtu opakování. Řetězení smluv na dobu určitou by mělo ovšem platit jen pro určitý okruh pracovníků, zejména sezonních zaměstnanců v zemědělství nebo ve stavebnictví.

Poslední velká novela Zákoníku práce účinná od 1. ledna 2012 změnila úpravu sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou (§ 39) omezila možnost opakovaného sjednání poměru na dobu určitou na maximálně tři a po dobu nejvýš tří let. Novela dále zrušila rozsáhlé výjimky umožňující sjednat opakovaně pracovní poměr na dobu určitou vícekrát či na jinou dobu v případě zvláštních podmínek provozu nebo povahy práce.

Jak uvádí viceprezident Svaz průmyslu a dopravy ČR citovaný v  tiskové zprávě svazu z 9. ledna, firmy se od roku 2008 potýkají s nejistotou a poklesem zakázek, proto nedokáží plánovat počty zaměstnanců v delších časových horizontech a potřebují flexibilnější trh práce. Zástupci zaměstnavatelů při jednání přesvědčili představitele Českomoravského odborového svazu, že není v jejich zájmu zaměstnávat agenturní pracovníky na úkor kmenových zaměstnanců, a nehodlají tedy nástroje využít k snazšímu ukončování pracovních poměrů.

Spolehlivým průvodcem komplexem pracovněprávní agendy, která vám poskytne odborný výklad a prověřené postupy nejen při uzavírání smluv na dobu určitou, je publikace Zákoník práce: Metodický poradce pracovního práva.