Ručení příjemce zdanitelného plnění – které povinnosti se na vás vztahují?

12. 4. 2013

Půlroční odklad výzvy ručitele k úhradě nedoplatku působí mnohé nejasnosti. Vztahuje se totiž na jediný případ z celé řady situací, v nichž k ručení za nezaplacenou daň dochází.

Generální finanční ředitelství na poslední chvíli odložilo ručení za nezaplacenou daň v případě popsaném v § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty:

Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ve svém prohlášení uvádí, že správce daně nebude ve výše popsaném případě vyzývat podle § 171 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne do 30. 9. 2013. Záměrem odkladu je podle vydané informace ponechat víc času na osvojení nových opatření a usnadnění aplikační praxe.

Důležité je však upozornit, že odklad se vztahuje pouze tento případ platby na účty nahlášené daňové správě a zveřejněné v registru plátců DPH.

Pokud se potřebujete dozvědět o celé problematice víc, přihlaste se na náš webinář Ručení za nezaplacenou daň, který můžete zhlédnout na svém počítači ve středu 24. dubna 2013 od 10,00. Celou problematikou Vás provede a Vaše dotazy zodpoví paní Ing. Olga Hochmannová. Seznámíme Vás se způsoby, jakými lze novým rizikům čelit.