Ručení za daň nezaplacenou nespolehlivým plátcem bude mírnější

17. 5. 2013

Ačkoli kabinet na začátku roku přislíbil, že do daňového systému nebude letos zasahovat, drobné úpravy se přesto připravují. Jednou z nich je zmírnění tvrdosti nově zavedeného ručení za tzv. nespolehlivého plátce.

Balík změn, které nyní čekají na schválení v parlamentu, odsouvá počátek platnosti tohoto ručení o půl roku a navíc zásadně omezuje jeho aplikaci pouze na faktury s částkou vyšší než 700 tisíc korun. Dosud platné ustanovení zákona o DPH žádný takový limit neobsahovalo.

Problematické důsledky institutu tzv. nespolehlivého plátce navrhovatelé reformy DPH platné od 1. ledna 2013 zdůvodňovali obranou před podvody s pohonnými hmotami či účelovými rychlým zakládáním a rušením firem, které následně neplatí DPH. Advokát Ondřej Lichnovský však právě kvůli této novele podal na Českou republiku stížnost u Evropské unie.

Praktický postup a nástroje, jak minimalizovat riziko ručení, přináší pravidelně aktualizovaná publikace DPH: Aktuální výklady a komentáře. Mimoto v ní naleznete doporučené účetní postupy a upozornění pna časté chyby pro prakticky každou oblast DPH.