Růst ve stavebnictví letos zpomalí, důvodem je dle firem zejména nová EIA

20. 5. 2016

Letošní i příští rok sféra stavebnictví nadále poroste, ale pomaleji, v některých sektorech dokonce jen velmi mírně. Může za to menší objem práce pro stavební společnosti, jež se věnují inženýrským pracím. Tento vývoj připisují zejména novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA. Její vliv na zpomalení výstavby očekává nadpolovina stavebních společností. Přesto jejich tržby budou růst. Zprávu přinesla Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2016 vypracovaná analytickou společností CEEC Research.

Mírný růst ve stavebnictví letos předpokládají dvě třetiny ředitelů stavebních společností. Existují však rozdíly mezi jednotlivými firmami. Jejich výkon by se měl zvýšit průměrně o 1 procento. Nedostatek práce na velkých stavbách, jež se připisuje právě nové EIA, například v případě inženýrského stavitelství povede k poklesu stavební produkce o 0,9 procenta. 

Stavební firmy si stěžují na současnou nevyhovující legislativu, kdy několik již dlouho plánovaných dopravních staveb musí být zpětně posouzeno podle novely EIA, a nejen jich. Vedle toho jsou stále nedořešené novela stavebního zákonazákon o zadávání veřejných zakázek, kdy by se zadavatel nemusel soustředit pouze na cenu.

Vyznejte se v nepřehledné spleti stavební legislativy s námi. Pečlivě za Vás sledujeme vývoj u veřejných zakázek i stavebnictví. Více se dozvíte díky produktům a kurzům uvedeným níže. Spolupracují na nich přední odborníci v dané oblasti.