Senát zamítl změnu daňových zákonů souvisejících s novým občanským zákoníkem

13. 9. 2013

Horní komora parlamentu podle očekávání zamítla balík daňových změn, které doprovázely nový občanský zákoník. Kvůli rozpuštění poslanecké sněmovny navíc tímto krokem legislativní proces všech zavržených novel končí.

Vrcholní představitelé ČSSD, která má v Senátu nejhojnější zastoupení, již před projednáváním tohoto balíku prohlašovali, že se v případě jeho schválení pokusí o jeho co nejrychlejší anulování.

Beze změny tak zůstává například daň z příjmů, u níž mělo začít platit daňové zvýhodnění firem, které se rozhodnou zapojit do odborného vzdělávání. Podle Hospodářské komory ČR přitom toto daňové zvýhodnění patří mezi základní principy kooperativního modelu spolupráce vzdělávacího a soukromého sektoru.

Od nového roku nebudou od daní osvobozeny ani dividendy. Senát rovněž zamítl prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů z šesti na 36 měsíců. Neprošel ani návrh, aby daň z převodu nemovitosti platil kupující namísto prodávajícího.

Zpřetrhané vazby na nový občanský zákoník tak bude nutné do konce roku nahradit jinými instrumenty, které však bude muset posvětit až nová sněmovna vzešlá z říjnových předčasných voleb.

Ideální příležitostí, jak se seznámit s praktickými dopady nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, bude celostátní konference, která se koná 25. září v Praze a navazuje na svůj první květnový běh, jehož se zúčastnilo na 300 zástupců obchodních společností z celé České republiky. Bližší informace o přednášejících a vlastním obsahu se dozvíte zde.