Silniční daň za rok 2014 vzbuzuje řadu otázek

13. 2. 2015

Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2014 se nezadržitelně blíží. Nemáte stále v oblasti daně silniční jasno? Na nejčastější otázky odpovídá následující článek.

Pronájem nemovité věci

Pronajímám byt v České republice a pronájem tohoto bytu zdaňuji dle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). V souvislosti s těmito příjmy používám osobní automobil. Je tento automobil předmětem daně silniční?

Předmětem daně silniční není vozidlo používané v souvislosti s příjmy zdaňovanými podle § 9 ZDP. Pokud by šlo o příjmy zařazené do § 7 ZDP, předmětem silniční daně by vozidlo bylo.

Paušální výdaje

Jsem fyzická osoba podnikatel a uplatňuji při stanovení základu daně z příjmů paušální výdaje. Neúčtuji tedy o výdajích spojených s provozem vozidla a nevedu záznamy o používání vozidla. Je osobní automobil, který používám k podnikatelské činnosti předmětem daně silniční a musím podávat daňové přiznání?

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále jen „zákon o dani silniční“) neobsahuje žádné ustanovení, ve kterém by byla souvislost se způsobem uplatňování daňových výdajů (nákladů) v souvislosti s výpočtem daně z příjmů. Zákon stanoví, že předmětem daně jsou v zásadě všechna silniční vozidla s tuzemskou SPZ použitá v ČR k podnikání anebo v souvislosti s podnikáním. Pokud tedy bylo vozidlo k uvedenému účelu použito, bude předmětem daně silniční a podnikatel je povinen podat daňové přiznání a zaplatit daň v zákonné lhůtě.

Dlouhodobé nepoužívání vozidla k podnikatelské činnosti

Jsem fyzická osoba podnikatel a na konci roku 2013 jsem měl těžký úraz nohy. Po celou dobu roku 2014 jsem nemohl řídit svůj osobní automobil, který používám k podnikání. K jiným účelům toto vozidlo nebylo po celou dobu roku 2014 používáno. Musím podat daňové přiznání k dani silniční?

Ustanovení § 2 zákona o dani silniční, že předmětem daně jsou silniční motorová vozidla, jejich přípojná vozidla která:

  • jsou registrovaná a provozovaná v České republice,
  • jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti

Pokud vozidlo není používáno k podnikatelské činnosti, není předmětem daně silniční. Ve Vašem konkrétním případě tedy nebude předmětem daně po celou dobu roku 2014. Důkazním prostředkem při případné daňové kontrole, že vozidlo nebylo po celou dobu zdaňovacího období používáno, lze použít např. záznamy o provozu vozidla či knihu jízd.

Zaměstnavatel poplatníkem daně silniční

Jsme obchodní korporace, která má několik zaměstnanců. Je obvyklé, že zaměstnanci pro svoje pracovní cesty používají služební vozidla. Z důvodu nedostupnosti služebního vozu použil jeden zaměstnanec pro pracovní cestu svoje soukromé vozidlo, a to jeden jediný den v roce. Je v tomto případě poplatníkem daně silniční zaměstnavatel?

Na základě ustanovení § 4  odst. 2 písm. a) zákona o dani silniční je poplatníkem silniční daně zaměstnavatel, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

  • jde o osobní automobil nebo jeho přípojné vozidlo
  • zaměstnavatel vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití tohoto osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla
  • vlastníkovi tohoto osobního vozidla (nebo přípojného vozidla) nevznikla daňová povinnost v příslušném kalendářním měsíci již z jiných důvodů.

Ve Vašem konkrétním případě budou pravděpodobně všechny výše uvedené podmínky splněny a poplatníkem daně silniční je tak zaměstnavatel.

První registrace vozidla

Rozumí se první registrací vozidla, na základě které může být snížena daň podle § 6 odst. 6 případně zvýšena podle § 6 odst. 8 zákona o dani silniční, první registrace v České republice nebo i první registrace v zahraničí?

Pro účely zvýšení případně zvýšení silniční daně se první registrací rozumí i první registrace vozidla v zahraničí.

Povinnost elektronického podání

Jsme s. r. o. a od naší účetní jsme se dozvěděli, že musíme daňové přiznání k dani silniční za rok 2014 podat v elektronické formě, jinak nám hrozí pokuta. Je to pravda?

Ano, je to pravda. V návaznosti na nové ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“) s účinností od 1. ledna 2015 mají daňové subjekty, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, povinnost podávat veškerá daňová přiznání pouze elektronicky. Pokud ze zákona daňovému subjektu vyplývá povinnost elektronického podání daňového přiznání a daňové přiznání bude podáno v papírové formě, hrozí subjektu pokuta ve výši 2 000 Kč za každé takové podání.

 

Podle § 72 odst. 4 DŘ musím podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2014 elektronickou formou. Jak to učiním?

Elektronicky lze daňové přiznání podat následujícími způsoby:

  • datovou zprávou prostřednictvím zpřístupněné datové schránky poplatníka,
  • datovou zprávou přes Daňový portál Finanční správy České republiky (dostupné na www.daneelektronicky.cz) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky,
  • datovou zprávou přes Daňový portál podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

Formát XML

Mám povinnost podat přiznání k dani silniční podat elektronicky. Můžu daňové přiznání podat finančnímu úřadu ve formátu PDF?

Pro elektronické podání daňového přiznání musí být použit formát požadovaný a zveřejněný správcem daně, a to formát XML. Daňové přiznání lze do tohoto formátu překonvertovat buď z některých účetních programů, nebo přímo na Daňovém portálu Finanční správy České republiky (dostupné na www.daneelektronicky.cz).