Školy získají finance na pomocný personál i další vzdělávání pedagogických pracovníků

15. 4. 2016

Na kvalitu škol i jejich pedagogických pracovníků půjde 4,5 miliardy korun z evropských fondů, potvrdila to ministryně školství Kateřina Valachová na tiskové konferenci 12. dubna. Peníze si rozdělí mateřské a základní školky a použijí se na financování podpůrného personálu, další vzdělávání pedagogů a mimoškolní aktivity. O finance si školy budou žádat formou tzv. šablon v rámci výzvy MŠMT s názvem „Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování“.

Cílem MŠMT je podpora osobnostního a profesního rozvoje pedagogů a zajištění personálního posílení škol. Školy by tak mohly získat finance na školního psychologa, speciálního pedagoga a školního asistenta, případně chůvy v mateřské škole. Všechny tyto pozice jsou vytvořené nad rámec podpory pro handicapované a znevýhodněné žáky, jež by měla být od září hrazena ze státního rozpočtu.

Každá škola při jedné žádosti získá paušální částku 200 000 Kč a k tomu dalších 2200 Kč na každého žáka. MŠMT přepokládá, že alespoň jednu ze šablon zrealizuje více než 90 % škol. Zopakování této výzvy pak plánuje každý druhý rok. Podobnou možnost získají i střední školy, počkat si ale budou muset do podzimu.

Zjistěte více o financování společného vzdělávání na naší konferenci.