Služba sledování změn v katastru nemovitostí: velký pokrok

27. 6. 2014

V souvislosti s důrazem, který klade nová právní úprava na aktivní ochranu práv a na posílení důvěry v zápis v katastru nemovitostí, byla v tomto roce spuštěna Služba sledování změn v katastru nemovitostí (tzv. „hlídací pes“). Došlo k tomu na základě § 55 odst. 6 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve spojení s § 19 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Jedná se o službu, která bude zasílat informace o změnách v katastru nemovitostí (provedení vkladu, provedení záznamu, zápis poznámky a především vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou). Službu je oprávněn si zřídit ten, kdo je v katastru zapsán jako vlastník či spoluvlastník nemovitosti, zástavní či podzástavní věřitel, oprávněný z věcného břemene, oprávněný z předkupního práva ujednaného jako věcné právo či oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýř.

Službu lze zřídit pomocí webové aplikace (pouze pro držitele aktivní datové schránky), písemně na adrese ČÚZK nebo osobně prostřednictvím katastrálního úřadu na základě žádosti. Po založení zákaznického účtu lze vybrat formu poskytování služby (SMS, e-mail, datová schránka, webová služba).

Služba, která je zpoplatněna, je velkým pokrokem. Nejenže je díky ní lépe chráněn vlastník či oprávněný z jiných věcných práv, ale navíc lze díky ní předejít nepříjemnostem, které v minulých letech nezřídka přinášel systém obsílek, kdy byl vlastník sice o převodu své nemovitosti informován, nicméně obsílka mohla skončit v cizí schránce nebo ji vlastník ve své schránce našel například až po dovolené.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně pokračuje třetím ročníkem.