Sněmovna schválila zákonná opatření Senátu

29. 11. 2013

Poslanci tento týden schválili zákonné opatření Senátu, které od 1. 1. 2014 v návaznosti na nový občanský zákoník mění daňovou legislativu. Opatření obsahují i některé věcné změny, například zvýšení hranice pro osvobození příležitostných příjmů nebo vyšší limit pro daňově uznatelné dary.

Změny daňových zákonů bylo nutné přijmout zejména kvůli sladění terminologie. Vzhledem ke krátké době zbývající do konce roku neměla dolní komora parlamentu jinou možnost než opatření přijmout a zabránit tak právní nejistotě v korporátní sféře a citelnému propadu inkasa příjmů státního rozpočtu. Opatření schválili senátoři v době, kdy byla poslanecká sněmovna rozpuštěná, bez dodatečného souhlasu nových poslanců by přitom neplatila.

Od ledna 2014 čekají změny také plátce DPH, a to například v oblasti převodu nemovitostí, elektronického podávání daňového přiznání či institutu ručení za nezaplacenou daň. Tak jako vloni k nim i letos jako první v České republice připravíme aktualizovaného průvodce DPH: Aktuální výklady a komentáře, který účetním a finančním ředitelům přináší praktické účetní postupy a upozornění pna časté chyby pro každou oblast DPH.