Špatné revize komínů loni způsobily škody za 47 milionu

18. 9. 2017

V minulé topné sezóně, to je od října 2016 do března 2017, způsobily požáry komínů škodu za necelých 47 milionu korun. Podle každoroční zprávy Hasičského záchranného sboru ČR ve většině případů neslo vinu nedostatečné vyčištění spalinových cest, špatná konstrukce komína nebo špatná instalace a nesprávné umístění topidel.

Podle platných legislativních předpisů má však každý komín projít revizí alespoň jednou za rok. Pokud je topeno tuhým palivem, pak třikrát za rok. Ve firmách nejčastěji spadá tato povinnost do kompetence bezpečnostního technika, facility managera či provozovatele budovy.

Mezi další riziková vybavení, pro která platí povinné kontroly a revize, patří elektrická zařízení, výtahy či hromosvody.

Rádi byste se orientovali v revizích technických zařízení? Víte jak vést dokumentaci o povinných revizích? Zúčastněte se celostátní konference Rizika při správě budovy 2018, na které Vám poskytneme přehlednou formou nezbytnou orientaci v problematice zajištění povinných kontrol a revizí technických zařízení a seznámíme Vás s povinnostmi při zajištění bezpečného stavu budov a pracovišť.