CSR není jen módním pojmem. Důraz na společenskou odpovědnost i přes dobrovolný charakter roste

19. 8. 2016

Žádné soukromé či veřejné společnosti by neměla být cizí zkratka CSR, tedy „společenská odpovědnost organizace“. Jde o jejich dobrovolný závazek klást při svém rozhodování důraz na zaměstnance, zákazníky, dodavatele a další osoby.

Tato široká oblast zahrnuje také důraz na životní prostředí. Organizace by měly maximálně snižovat dopad svých činností na přírodu. Ve své podstatě CSR kopíruje princip udržitelného rozvoje – dotýká se sféry ekonomické, společenské a environmentální zároveň. V České republice není následování CSR legislativně ukotveno, dodržování je čistě dobrovolné a zahrnuje aktivity nad rámec povinností daných zákonem.

Také Nakladatelství FORUM se rozhodlo dobrovolně podpořit společensky odpovědné aktivity. Zaměstnanci naší firmy vybrali neziskovou organizaci Borůvka Praha o.p.s., jež se zaměřuje na integraci lidí s tělesným postižením do společnosti. Jak konkrétně můžete pomoci, máte-li například omezený firemní rozpočet? Například sběrem oblečení, doplňků a hraček, které pak Koloběh, charitativní secondhand organizace, použije právě k účelům podpory zaměstnání tělesně postižených. Kolik se toho Nakladatelství FORUM podaří vybrat a kolik z našeho oblečení secondhand utrží? Dáme vám vědět v polovině září!

Chtěli byste i vy vykouzlit úsměv na tváři členům organizace Borůvka? Pro více informací navštivte jejich webové stránky.