Státní úřad inspekce práce se v roce 2021 zaměří i na fenomény spojené s pandemií

5. 2. 2021

Státní úřad inspekce práce zveřejnil program kontrolních akcí pro rok 2021. Při své kontrolní i poradenské činnosti se kromě dalších oblastí zaměří také na fenomény, které vstoupily do vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19.

Kontrolní orgány se v roce 2021 budou soustředit i na následující oblasti: ne vždy zákonné praktiky v oblasti překážek v práci na straně zaměstnavatele, náhrady mzdy za dobu těchto překážek v práci, v oblasti rozvazování pracovněprávních vztahů, v oblasti dovolené, neplaceného volna, převádění na jinou práci, výkon práce z domova, a další.

oblasti zaměstnanosti provedou orgány inspekce práce 7 000 kontrol zaměřených především na: nelegální zaměstnávání občanů ČR, občanů EU a cizinců ze třetích zemí; zastřené zprostředkování zaměstnání; plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením; rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání; poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Také provedou OIP a SÚIP minimálně 4 000 kontrol dodržování povinností stanovených zaměstnavatelům právními předpisy v oblasti pracovněprávních vztahů. Kontroly budou zaměřeny především na následující oblasti: dodržování zákazu diskriminace, rovné zacházení se zaměstnanci, rovné odměňování zaměstnanců; odměňování zaměstnanců, dodržování minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovené podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce; pracovní doba a doba odpočinku; agenturní zaměstnávání; vysílání zaměstnanců; pracovní podmínky zaměstnanců ze zahraničí.

S přípravou na možnou kontrolu vám pomůže praktické živé vysílání, které vás seznámí s pravidly provádění kontrol, vašimi právy a povinnostmi.