Novela stavebního zákona znamená renesanci stavebních prací

18. 1. 2013

Stavebnictví postihly od ledna velké změny. Novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu změnila téměř polovinu původního znění zákona.

Stavební řízení by mělo být nyní jednodušší a rychlejší. Novela stanovuje rozsah staveb, na něž není třeba žádné povolení. Upravena je také ohlašovací povinnost. Stavební úřady získaly nové kompetence. Existují nové správní delikty a přestupky proti stavebnímu právu. Zákon o státním pozemkovém úřadu umožňuje obcím požádat Pozemkový fond o převod pozemků v zastavěných 3. zónách národních parků do svého vlastnictví. Nabízí se tedy možnost pustit se také v těchto zónách do další výstavby. 

Navíc hned v únoru vstoupí v platnost další novela regulující vyvlastňování pozemků, a také zákon umožňující rychlejší výstavbu dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Novela horního zákona znemožní vyvlastňování pozemků kvůli těžbě nerostných surovin.

Všem, kteří potřebují novou podobu stavebního zákona poznat podrobněji, je určen náš seminář Velká novela stavebního zákona, který se bude konat ve středu 6. února v Praze. S novinkami Vás seznámí ing. Vladimír Voldřich, zkušený odborník na územní plánování a stavební zákon. Bližší informace o obsahu semináře a přihlášku naleznete pod tímto odkazem zde.