Tipy z praxe pro nové dotační období 2014–2020

9. 1. 2015

Dříve než se naplno rozjede nové programové období 2014–2020, nastává prostor pro rekapitulaci dosavadních zkušeností, ocenění úspěchů, ale i pojmenování slabších stránek.

Především aktuální opatření na dočerpání alokace předchozího programového období nám odhalila největší slabiny projektů, kterými je nezvládnuté projektové řízení a hlavně zadávání veřejných zakázek. Jaké ponaučení bychom si měli odnést do právě startujícího programového období?

  • Především žádejte dotace pouze na projekty, které máte důkladně promyšlené, případně na projekty připravené důvěryhodnou osobou, jejíž motivace nekončí získáním dotace, ale úspěšnou realizací projektů.
  • Vyberte pracovníka s přiměřenou odborností ve vztahu k předmětu projektu a zajistěte jeho aktivní účast na úspěšné realizaci celého projektu.
  • Stanovte přiměřenou motivaci vázanou na dokončení projektu včetně proplacení dotace.
  • Věnujte maximální energii přípravě projektu a ověření základních parametrů žádosti o dotaci ještě před jejím předložením poskytovateli dotace. Nejzávažnějšími parametry jsou přitom postupové termíny a celkový harmonogram projektu, cena projektu a reálnost monitorovacích ukazatelů projektu.

Získejte si i praktické rady z pera Zuzany Fridrichové, vedoucí Útvaru řízení administrace veřejných zakázek Centra pro regionální rozvoj, v časopise Veřejné zakázky v praxi, nezávislém odborném dvouměsíčníku, který právě úspěšně završuje svůj druhý ročník!