Třetí sazba DPH na obzoru

23. 5. 2014

Ministerstvo financí poslalo návrh novely, která mj. zavádí novou hladinu DPH ve výši 10 procent, k připomínkám. Mezi další novinky patří zavedení evidence údajů z daňových dokladů (kontrolního výkazu), podobně jako je tomu například na Slovensku. Třetí důležitou změnou je ponechání limitu pro registraci k DPH na 1 milionu korun, a to v souvislosti s odkladem spuštění Jednoho inkasního místa. V neposlední řadě novela rozšiřuje režim reverse charge.

Zavedení třetí sazby DPH explicitně předjímá koaliční smlouva. Oproti původním předpokladům se do návrhu nedostala položka dětské pleny, protože by v tomto případě byla odlišná sazba v rozporu s platnými směrnicemi EU. Podle odhadů by měl státní rozpočet být napřesrok v důsledku nové úpravy o tři miliardy korun chudší. Většina navrhovaných změn by měla být účinná k 1. 1. 2015, pouze zavedení kontrolního by mělo platit až od ledna 2016.

Aby se Vaše organizace stihla včas připravit na všechny navrhované změny, připravilo nakladatelství Forum aktualizovaného průvodce DPH: Aktuální výklady a komentáře. Jeho expertní výklad tematicky pokrývá celou problematiku DPH v České republice a daňovým účetním i finančním ředitelům přináší praktické účetní postupy a upozornění na časté chyby v každé situaci.