Účinnost nového občanského zákoníku se neodkládá

15. 2. 2013

V Poslanecké sněmovně se znovu jednalo o odložení účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích 2014. Návrh, který vznesli komunističtí poslanci, ale neprošel.

Přes 3000 paragrafů nového občanského zákoníku a na 4000 paragrafů zákona o obchodních korporacích, které znamenají jednu z největších legislativních změn za desítky posledních let, to je pro české obchodní společnosti výzva v pravém slova smyslu.

Změní se například odpovědnost manažerů, rozsah ručení statutárních zástupců akciových společností a společností s ručením omezeným (pro tento typ firem se zároveň řada doposud striktních pravidel rozvolní), normy ovlivní také pravidla pro uzavírání obchodních smluv, nově budou podnikatelé muset vědět, co je to pacht a pachtovné atp.

Vzhledem k obrovskému rozsahu zákonů je nezbytně nutné se s jejich konkrétními dopady do praxe začít seznamovat již nyní, protože zjišťovat nové požadavky a změny až na podzim 2013 může být pozdě, nehledě na stres, který pak bude s přípravou na 1. 1. 2014 zbytečně spojen.

Navštivte tedy prestižní celostátní konferenci Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporaích 2014 aneb Všechno bude jinak, již Nakladatelství FORUM pořádá 22. května 2013 v Praze. Postupy pro efektivní přípravu krok za krokem Vám poradí ti nejpovolanější odborníci v České republice.