Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se stále odkládá

7. 2. 2014

V polovině ledna schválila vláda návrh novely zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, kterou by mělo dojít k odložení jeho účinnosti až na 1. leden 2016.

Šlo by tak již o čtvrtý odklad citované normy (prozatím je účinnost odložena na 1. 1. 2015), která má mimo jiné řešit odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání či zavést dávkový systém sociálního pojištění. Podle platného zákona z roku 2006, který dosud nenabyl účinnosti, se má změnit odškodňování za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Pojištění by od dvou komerčních pojišťoven převzala Česká správa sociálního zabezpečení.

Nově by měla vybírat pojistné jako odvody ze mzdy. Lidem po pracovním úrazu či s nemocí z povolání by měla hradit rentu. Nyní se zaměstnavatelé pojišťují u dvou komerčních pojišťoven (Česká pojišťovna, a. s., a Kooperativa a. s.) a odškodnění se platí z tohoto pojištění. Nový koncept vychází z principu komerčního pojištění. Zavést by se měly bonusy a malusy.

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání by tak po dobu odkladu účinnosti nadále „dočasně“ – jako doposud – upravovala přechodná ustanovení § 365–393 zákoníku práce.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě vstupuje do třetího ročníku.