Úřad průmyslového vlastnictví zamítl udělení ochranné známky

3. 10. 2014

Společnost Kofola prohrála spor s italským výrobcem Ferrero. Podle něj je její název pro nápoj Natelo příliš podobný známé cukrovince Nutella.

Zdůvodnil to tím, že obě firmy působí v potravinářském průmyslu a cílí na stejné spotřebitele, tudíž se mohou kdykoli stát přímými konkurenty na trhu a mást tak zákazníky. Ač rozdíly ve grafickém zpracování i výslovnosti obě značky oddělují, společnost Kofola stejně ochrannou známku nezískala.

Celý případ jen potvrzuje fakt, že nedílnou součástí každé organizace je stále významnější nehmotná složka. Proto je důležité, aby každý vlastník či manažer měl základní povědomí o ochraně práv duševního vlastnictví, a to hlavně v oblasti registrace práv průmyslového vlastnictví či vzniku ochrany u neregistrovaných práv.

Málokdo však zná správný postup a ví, čemu se vyhnout při procesu registrace práv. Chcete-li zjistit, jak se bránit v případě neoprávněného zasahování do svých práv třetí osobou a jak vypadají praktické aspekty soudní ochrany, zúčastněte se našeho prakticky orientovaného semináře Ochrana práv průmyslového vlastnictví – praktické aspekty obrany v boji s konkurencí, který pořádáme dne 22. října v Brně a 29. října v Praze. Seminář povedou zkušení lektoři z advokátní kanceláře Weinhold Legal Mgr. Ing. Martin Lukáš a Mgr. Tereza Kyselová.