Uzavírání smluv čekají od 1. 1. 2014 převratné změny

13. 12. 2013

Jednu z nejdůležitějších oblastí pro každého podnikatele postihne nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích ihned úderem silvestrovské půlnoci. Týká se smluvních vztahů.

Nová pravidla výrazně zasáhnou do stávající praxe uzavírání různých druhů smluv. Osvojte si dostatečně nové zásady, abyste nebyli nepříjemně překvapeni neplatností smlouvy.

Zúčastněte se semináře, který vás praktickým způsobem zasvětí do všech podstatných změn při uzavírání nových smluv po 1. lednu 2014 či obnovování smluv uzavřených již před rokem 2014. Zaměříme se na nejčastěji používané typy smluv, jakými jsou kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouvy týkající se nájmu či pachtu. Poradíme vám, jak účinně předcházet rizikům, které nová právní úprava také obnáší, a jakými prostředky můžete své závazky zajistit.

Seminář Smlouvy podle nového občanského zákoníku pořádáme ve čtvrtek 16. ledna 2014Praze a ve čtvrtek 23. ledna v Brně. Lektorkou obou konání bude paní Mgr. Michaela Fuchsová, specialistka na smluvní právo a poradenství v oblasti vyjednávání a přípravy smluv s bohatými praktickými zkušenostmi. Podrobnější informace k pražskému konání semináře naleznete zde a k brněnskému konání zde.