V roce 2016 vzniklo v ČR nejvíc obchodních společností za posledních 5 let

2. 2. 2017

Minulý rok vzniklo v České republice 28 958 obchodních společností, což je o 1686 více než v roce 2015. Počet nově vzniklých společností byl tak nejvyšší za posledních pět let, vyplývá z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. 97 % všech nově vzniklých subjektů byly společnosti s ručením omezeným, čímž se posílilo jejich dominantní postavení na trhu. Počet nových akciových společností činil 893, počet družstev byl pak 113.

Téměř polovina nových společností vznikla Praze, následuje Jihomoravský kraj a Středočeský kraj. V poměru vzniklých a zaniklých společností se nejlépe dařilo firmám v Olomouckém kraji, kde na 10 zaniklých obchodní společností připadalo více než 51 nově společností vzniklých. Naopak nejpomaleji přibývaly firmy v Ústeckém kraji, kde jich na 10 zaniklých bylo pouze 20 nových. Nejvíce nových společností působí v obchodě (22 %), dále v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti (19 %) a přibližně desetina nových společností patřila do odvětví nakládání s nemovitostmi.

Počet nových fyzických osob podnikatelů byl v roce 2016 naopak o 2 714 nižší než v roce 2015 a zároveň nejnižší za posledních pět let.

Jste jednatelem nebo členem představenstva obchodní společnosti? Pak jistě víte, že od 14. 1. 2017 je účinná historicky první novela zákona o obchodních korporacích a 28. 2. 2017 nabývá účinnosti novela občanského zákoníku! Seznamte se s jejich dopady na semináři Aktuální novely ZOK a NOZ 2017: Dopad do firemní praxe a zrevidujte pole své odpovědnosti, abyste se vyvarovali závažným pochybením.