Velká novela zákoníku práce

3. 2. 2020

Vláda ČR v prosinci schválila návrh velké novely zákoníku práce. Její účinnost je, až na výjimky, předpokládána již od 1. července 2020.

 První novinkou, kterou novela zavádí, je sdílení pracovních míst. Rozdělení jedné pracovní pozice mezi více pracovníků by mělo přispět ke zlepšení podmínek pro zaměstnávání matek s dětmi a seniorů.  Sdílené místo bude určeno nebo povoleno zaměstnavatelem, způsob rozdělené práce si ale budou moci kolegové domluvit mezi sebou. Pro firmu tento nový typ úvazku vyjde levněji než dva poloviční. Prakticky by se sdílení míst mohlo aplikovat v administrativě nebo ve službách. Poměrně často je využívaný například v Německu nebo Velké Británii, na Slovensku o něj zaměstnavatelé velký zájem nemají.

Čeká vás také nová úprava pravidel pro výpočet dovolené. Nově se bude doba čerpání dovolené určovat podle odpracované doby ne od počtu odpracovaných dnů. Změna by měla být výhodná především pro zaměstnance s různou délkou směny. Pro zaměstnavatele to znamená možný narůst nákladů například na školení mzdových účetní a personalistů nebo změnu software.

Novela také upravuje a zjednodušuje doručování dokumentů v rámci pracovněprávních vztahů. Dle současného zákona musí zaměstnavatel některé písemnosti doručit zaměstnanci do vlastních rukou. Jedná se především dokumenty, které se týkají vzniku, změn a skončení pracovního poměru. V praxi dochází k problémům spojených s touto povinností. Novela navrhuje pro doručování písemností jasný postup, kterým se má zaměstnavatel řídit. Nastavuje také pravidla pro doručování prostřednictvím poštovních služeb a prodlužuje lhůtu pro fikci doručení u nezastižených adresátů.