Velké změny v reportování dat Intrastatu

9. 8. 2021

Na základě implementace právní úpravy Evropské unie a nařízení vlády ČR dojde od 1. ledna 2022 ke změnám ve vykazování hlášení Intrastatu, který sleduje obchod se zbožím mezi členskými státy EU.

Hlášení a vykazování bude zjednodušeno tak, aby byly získány potřebné údaje a zároveň se snížila administrativní zátěž na straně podnikatelů a Celní správy. Firmy, které mají roční objem vyvezeného a dovezeného zboží mezi 12 a 20 miliony Kč budou moci vykazovat výdaje na daný rok pomocí tzv. zjednodušeného hlášení. Mezi další změny patří například zvýšení limitu pro vykazování malých zásilek z 200 EUR na 400 EUR, povinnost uvádět DIČ partnera a zemi původu na vývozu a zaokrouhlování na celá čísla z původních tří desetinných míst.

Ačkoliv jsou změny účinné až od 1. ledna 2022, je vhodné využít následující čas k tomu, abychom se připravili na nemalé změny. Zúčastněte se semináře s názvem Velké změny v Intrastatu od 1. 1. 2022.