Vláda schálila kurzarbeit, firmy to vítají

21. 11. 2014

Český vládní kabinet v listopadu schválil program zkrácených pracovních úvazků, tzv. kurzarbeit. Chce jím zejména snížit riziko propouštění v situacích, kdy firmy budou mít pro své zaměstnance práci jen na tři nebo čtyři dny v týdnu. Žádosti budou shromažďovat úřady práce a vláda pak bude posuzovat každou žádost jednotlivě.

Záměr vlády se státní podporou musí ještě schválit obě komory parlamentu a podepsat prezident. Z průzkumu Českoněmecké obchodní a průmyslové komory přitom vyplynulo, že nabídku kurzarbeitu by zvažovalo až 70 procent dotázaných členských firem. Polovina dotázaných zástupců firem se domnívá, že návrh v podstatě odpovídá jejich potřebám, téměř 40 procent s ním souhlasí se značnými výhradami, pouhá jedna desetina jej naopak odmítá jako nevhodný.

„Kurzarbeit je důležitým nástrojem pro zajištění pracovních míst a udržení kvalifikovaných pracovníků ve firmě v době krize. Základní parametry kurzarbeitu, jak je schválila vláda, jsou přijímány našimi členy, kteří se zúčastnili průzkumu, kladně. Nelze ale opomenout jejich výhrady týkající se především role státu. Mnoho z nich například požaduje zohlednění rozdílů mezi jednotlivými branžemi a regiony při rozhodování vlády o tom, kdy nastala doba pro kurzarbeit,“ dodal k výsledkům průzkumu prezident ČNOPK Rudolf Fischer citovaný deníkem Právo.

Pro zaměstnavatele, kteří se budou chtít seznámit mj. s detaily navrhovaného kurzarbeitu a praktickými metodickými pokyny, jak jej využít, nakladatelství Forum připravilo aktualizovanou publikaci Metodický poradce pracovního práva.