Vláda schválila návrh na změnu financování regionálního školství

24. 6. 2016

Za dva roky čeká školy změna financování. Nově nebudou financované pouze podle počtu žáků, ale také na základě počtu odučených hodin, který vyžaduje daný vzdělávací program. Maximální rozsah určí ministerstvo školství. Novela se dotkne mateřských, základních, středních i vyšších odborných škol, konzervatoří a školních družin, které zřizují kraje nebo obce. Zachováno zůstane financování soukromých a církevních škol.

Novela školského zákona, kterou ve středu 15. června odsouhlasila vláda, si klade za cíl změnit k lepšímu financování regionálního školství. Jejím úkolem je odstranění rozdílného financování stejných oborů i nerovnosti v odměňování pedagogických pracovníků. Měla by také vyřešit problém středních škol, jež jsou často nuceny z ekonomických důvodů přijímat co nejvíce žáků bez ohledu na jejich studijní předpoklady.

Tento nový systém financování škol zřízených kraji a obcemi bude založen na maximálním rozsahu vzdělávání, nebo maximálním rozsahu přímé pedagogické činnosti hrazeném ze státního rozpočtu. Často se totiž stává, že stejný typ školy získává na výplaty zaměstnanců méně peněz, jestliže má méně naplněné třídy. Tento problém se netýká jen pedagogických pracovníků, ale i dalších zaměstnanců, jako jsou například uklízečky nebo školníci.

Výše příspěvku za žáka v konkrétním oboru nebo typu školy se doteď lišila podle jednotlivých krajů. Krajské úřady totiž nepřerozdělují peníze z ministerstva školám stejným způsobem. To by mělo dle novely MŠMT napravit a nově určovat, kolik peněz daná škola dostane, a napomoci tak sjednocení financování v regionálním školství.

Zajímá vás problematika financování ve školství? Čtěte jeden z našich odborných časopisů a buďte v obraze! Integrace a inkluze ve školní praxi poradí například s financováním podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty se SVP a Poradce ředitelky MŠ zase nabídne přehled dotačních programů pro předškolní vzdělávání.