Vláda schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení

19. 2. 2016

Integraci dětí z ghett do běžných škol a přestěhování sociálně slabých rodin z ubytoven podporuje Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Na návrh ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera ji 17. února schválila vláda.

Cílem dokumentu je řešení současné situace vyloučených lokalit a především předcházení jejich vzniku. Počítá i se zavedením pravidelného sledování sociálního vyloučení ve spolupráci se všemi dotčenými resorty. 

Vláda se chystá více motivovat sociálně vyloučené děti a dospělé, aby se i oni sami zasadili o zlepšení své životní situace. Nová strategie se zaměřuje zejména na to, aby více dětí začalo navštěvovat mateřské školky a také aby po procesu integrace do běžných škol pokračovaly ve studiu na středních a vysokých školách. Současně se počítá s tím, že všem mladým do 25 let bude do čtyř měsíců od zařazení do evidence nezaměstnaných zajištěno další vzdělávání.

Počet takzvaných „vyloučených lokalit“ v České republice narůstá. Podle analýzy, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo práce, se od roku 2006 počet těchto chudinských míst zdvojnásobil ze 300 na 600. Ghetta jsou ve 297 městech a obcích, žije v nich okolo 115 tisíc lidí. Přečtěte si více o problematice integrace a inkluze sociálně znevýhodněných v našem odborném zpravodaji s názvem Integrace a inkluze ve školní praxi, kde se dozvíte i to, jak takového jedince správně diagnostikovat a zařadit.