Vláda schválila návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

9. 10. 2015

Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek, díky němuž bude nejen možné čerpat další dotace z Evropské unie, ale také se zjednoduší zadávání veřejných zakázek, prošel vládou.

Návrh je nyní postoupen Poslanecké sněmovně a zákon by měl být účinný nejpozději 18. dubna 2016 – to je zároveň poslední den lhůty, kterou má Česká republika na implementování evropských směrnic do své legislativy. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, respektive zákon o zadávacích řízeních, jak by měl znít jeho oficiální název, zároveň ruší stávající zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon.

Návrh zákona posiluje transparentnost zadávání veřejných zakázek, povinně zavádí u některých tendrů více hodnoticích kritérií než pouze kritérium nejnižší ceny, umožňuje zadavatelům vyloučit uchazeče, s nímž nebyli v minulosti spokojeni, nebo třeba ukládá povinnost vítězům veřejných zakázek prokázat vlastnickou strukturu. Přezkoumávání zakázek spolufinancovaných z evropských fondů zůstává i nadále v kompetenci Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Co dalšího zákon o zadávání veřejných zakázek přináší a mnoho jiných zajímavých informací se dočtete v časopise Veřejné zakázky v praxinezávislém odborném dvouměsíčníku, který právě úspěšně pokračuje třetím ročníkem.