Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

28. 8. 2015

Dne 1. 7. 2015 vláda schválila návrh nového přestupkového zákona, který by měl nahradit stávající zákon o přestupcích.

Jeho cílem je komplexně a celistvě upravit základy správněprávní odpovědnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob podnikajících. Účinnost dané normy by měla nastat k 1. 7. 2017.

Důvodem pro novou právní úpravu je zejména zastaralost stávajícího přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., přičemž tento kromě jiného nereflektuje vývoj právní úpravy v navazujících nebo souvisejících právních předpisech, a to především v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a trestním zákoníku, a zejména se nevztahuje na správněprávní odpovědnost právnických osob.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně pokračuje čtvrtým ročníkem.