Vnitřní prostory škol mají stále nevyhovující kvalitu

28. 7. 2017

Nevyhovující světelné či akustické podmínky, vysoká koncentrace oxidu uhličitého nebo nedostatečná cirkulace čerstvého vzduchu byly zjištěny v průběhu měření České rady pro šetrné budovy (CZGBC) v rámci nového projektu, jenž se zaměřil na kontrolu kvality vnitřního prostředí ve školách. Ačkoliv se o tom, že je stav interiérů škol často nedostatečný, ví již delší dobu, podle CZGBC však stále chybí soustavné řešení.

Česká rada pro šetrné budovy od května provádí ve školách nejen měření, ale zároveň jim i poskytuje řešení, jak zlepšit vnitřní prostředí budovy. Pro zkvalitnění stavu svých vnitřních prostor mohou školy využívat i různé dotační programy, mimo jiné například evropský Operační program Životní prostředí pro roky 2014-2020.

Dbáte o zdravé prostředí své školy? Zajímá vás, jak správně zabezpečit školní budovu? Jak zajistit pozitivní školní klima? Nejen o tom se pravidelně dočtete ve zpravodaji Integrace a inkluzi ve školní praxi, určeném pro mateřské, základní i střední školy.