Vrcholový řídící zaměstnanec jako další novinka zákoníku práce

29. 4. 2016

Připravovaná novela zákoníku práce, jež prošla vnějším připomínkovým řízením a jejíž účinnost se předpokládá k dubnu příštího roku, zavádí institut vrcholového řídícího zaměstnance.

Záměrem zavedení tohoto nového institutu do zákoníku práce je podpořit flexibilitu vedoucích zaměstnanců. Právě manažeři si již dnes rozvrhují pracovní dobu sami a obvykle pracují i ve dnech pracovního klidu. Tím se zároveň přibližují statutárnímu orgánu, a proto by pro vrcholového řídícího zaměstnance měla platit jiná pravidla než pro řadové pracovníky. Minimální výše jeho platu by měla činit 100 000 Kč měsíčně, zároveň však nebude mít vrcholový řídící zaměstnanec nárok na odměnu za práci ve svátek či v sobotu a neděli.

Kromě změn na úseku odměňování se bude na vrcholové řídící zaměstnance vztahovat i výjimka na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Směrnice Evropského parlamentu a Rady sice upravuje denní odpočinek, přestávky v práci či maximální délku pracovní doby aj., v případě vrcholových řídících zaměstnanců se však bude možné od směrnice odchýlit.

Bude mít institut vrcholového řídícího zaměstnance vliv na pravidla pro souběh výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru? V jakých případech je souběh legální a jak upravit práva a povinnosti statutárního orgánu ve smlouvě o výkonu funkce? Seznamte se s pravidly na našem semináři Souběh výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru!