Vyhláška o třídění bioodpadu, kovů, skla, papíru a plastů

20. 2. 2015

Od 1. ledna 2015 platí vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, na základě které budou města a obce povinny zajistit pro své občany třídění bioodpadu a kovů.

Vyhláška provádí § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Například do biologicky rozložitelného odpadu patří slupky z ovoce a zeleniny, větve a tráva, mezi kovový odpad například plechovky.

MŽP připravilo pro obce vzor obecní vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i nakládání se stavebním odpadem, který by měl obcím pomoci a rovněž urychlit proces schvalování vyhlášek v jednotlivých obcích.

Podle vyhlášky si budou obce moci vybrat z několika způsobů, jak občanům umožnit třídění kovů i bioodpadů. Bude plně na obcích, aby si zvolily takový způsob, který nejlépe vyhovuje místním podmínkám a bude pro obec nejvýhodnější, nejjednodušší i nejlevnější. Mezi způsoby třídění stanovené vyhláškou patří sběr prostřednictvím sběrných dvorů, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob, pytlového způsobu sběru a v případě bioodpadů například i bioplynových stanic či obecní kompostárny.

Od roku 2015 je povinností obce třídit biologicky rozložitelný komunální odpad každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Kov, stejně jako plasty, papír a sklo pak celoročně, již od 1. ledna 2015.

Přečtěte si informace také o dalších novinkách a změnách v legislativě z pera JUDr. Dušana Ružiče, Ph.D., z advokátní kanceláře Ružič & Partneři v časopise Statutární zástupce firmy, jediném titulu svého druhu u nás, který právě úspěšně vstupuje do svého čtvrtého ročníku.