Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání

20. 11. 2015

Nové nařízení vlády mění výši náhrady újmy i počet bodů za jednotlivá odškodnění. Hodnota jednoho bodu se rovněž zvýšila, a to poprvé za 14 let: ze 120 korun na 250 Kč.

Nařízení vlády č. 276/2015, o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, nabylo účinnosti 26. října 2015. Konečně tak nemusí zákoník práce odkazovat na vyhlášku, která byla zrušena již více než před rokem. Nové nařízení vlády obsahuje 4 přílohy s počtem bodů pro ohodnocení bolesti způsobené pracovním úrazem, ohodnocení bolesti způsobené nemocí z povolání, ohodnocení ztížení společenského uplatnění způsobeného pracovním úrazem a nemocí z povolání. Počet bodů se následně násobí hodnotou jednoho bodu, tedy 250 Kč.

Při více poškozeních se bodová ohodnocení bolesti i ztížení společenského uplatnění sčítají, při extrémně náročné léčbě nebo komplikacích se rovněž může bodové ohodnocení zvýšit: záleží vždy na lékařském posudku. Kromě odškodného má zaměstnanec nárok také na náhradu ušlého příjmu a proplacení léčebných výhod, které nehradí zdravotní pojišťovna.

Seznamte se i s dalšími novinkami v oblasti pracovního práva v multimediální publikaci Metodický poradce nové úpravy pracovního práva. V tomto díle naleznete například také důsledky novelizace zákoníku práce, praktické vzory smluv, komentáře i příklady z praxe.