Využijte volného pohybu pracovníků v rozsahu platné legislativy!

1. 3. 2013

Pokud se rozhodnete vyslat své zaměstnance na práci do zahraničí, musíte splnit mnoho podmínek a podstoupit řadu procedur. Nejdříve je třeba zvážit, zda můžete zakázku provést v režimu přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků. S přeshraničním poskytováním služeb je spojeno také zvýšení nákladů, protože vyslaní pracovníci mají nárok na minimální mzdu platnou v zemi vyslání, pokud je pro ně výhodnější. Do úvahy je nutné vzít podmínky pro daně z příjmu a příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Nesmíte se zapomenout ani na příslušné formuláře a notifikace apod.

Obdobně složitý proces vás čeká, pokud se rozhodnete zaměstnat cizince. V takovém případě se na vás vtahují povinnosti vyplývající ze zákoníku práce i z odvodů pojistného a zdaňování příjmů daňových nerezidentů, kde došlo od ledna 2013 k výrazným změnám.

Využijte možnosti zúčastnit se našeho semináře Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí v roce 2013 a získejte jistotu, že postupujete v souladu se všemi právními normami a že obstojíte při kontrole ze strany orgánů státní správy. Hlavním cílem tohoto semináře je, abyste načerpali veškeré informace o legislativních změnách v zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků pro rok 2013 a odnesli si poznatky o jeho praktickém provádění.

Seminář se koná ve středu 13. března od 9, 00 v Praze. Problematikou vysílání pracovníků do zahraničí vás provede paní RNDr. Jitka Ryšavá, na kterou naváže svou přednáškou o zaměstnávání cizinců v ČR pan Zdeněk Křížek.